تکرار حادثه ای تلخ در مستطیل سبز و بازهم مرگ یکی از فوتبالیست ها براثر برخورد ضربه ؛ برونو بوبان بازیکن در لیگ دسته سوم فوتبال لیگ کرواسی در دیدار تیم های مارسونیا و اسلوانیا برای تیمش به زمین رفته بود که ناگهان دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.مرگ فوتبالیست

براساس گزارشات این بازیکن ۲۵ ساله در حال دویدن بود که توپ با شدت به سینه اش برخورد کرد ، بعد از این ضربه او بلافاصله بلند شده و به بازی خود ادامه داد اما چند ثانیه بعد به دلیل احساس درد شدید به زمین افتاد در همین حال تیم پزشکی به سرعت وارد زمین شدند اما او جان خود را از دست داده بود .

تیم پزشکی ۴۰ دقیقه برای احیای او تلاش کردند اما بی فایده بود چراکه او لحظاتی کوتاه پس از این برخورد جان خود را از دست داده بود ، این حادثه دقیقه ۱۵ مسابقه رخ داد.