تبلیغات
حیدرامیرپور-هنر - زندگی
مشهورترین ملکه مصر با جواهرات جدیدش برگشت +عکس

مشهورترین ملکه مصر با جواهرات جدیدش برگشت +عکس

چهره ملکه نفرتیتی همسر فرعون مصر برای چندمین بار در سال های اخیر باز هم بازسازی شد اما این بار با دفعات قبل تفاوت دارد چرا که در طراحی جدید از مراحل پیچیده تری استفاده شده است.

به نقل از دیلی میل، شواهد تاریخی نشان می دهد ملکه نفرتیتی مادر فرعون مصر یعنی «توتان خامون» بوده است. ساخت مجسمه نیمه تنه «نفرتیتی» ۵۰۰ ساعت طول کشید. این فرآینده با اسکن بعدی انجام شده است.

جواهرات استفاده شده در این نیم تنه دست ساز هستند و از سوی برند دیور طراحی شده اند.

اما درباره چهره این ملکه ۳۳۰۰ ساله و رنگ پوستش بحث و جدل های فراوانی وجود دارد. اظهارنظرهای کارشناسی حاکی از این است که رنگ در نظرگرفته شده برای این نیم تنه بسیار متفاوت با رنگ پوست مردمان ۳۵۰۰ سال پیش آن منطقه بوده است.

بازسازی و ساخت نیم تنه و چهره نفرتیتی کار دانشمندانی از دانشگاه بریستول بوده است.

نفرتیتی ۳ هزار و ۳۰۰ سال پیش می زیسته است. معنای نام او «زیبایی آتن» است. او قدرت بسیاز زیادی در زمان خود داشت و القاب زیادی برای خود برگزید.

گفته می شود نفرتیتی یکی از زیباترین زنان جهان در آن زمان بوده است. درازی گردن او از دلایل زیبایی وی برشمرده می شود.
 
۶۳۶۵۴۰۴۲۷۹۴۳۶۹۵۰۵۱
 
۶۳۶۵۴۰۴۲۷۹۴۹۰۰۷۱۰۷
 
۶۳۶۵۴۰۴۲۷۹۴۳۸۵۱۲۸۵