تبلیغات
حیدرامیرپور-هنر - زندگی
بهشت کاکتوسها

بهشت کاکتوسها

نمایشگاه دائمی بهشت کاکتوس ها

مساحت مجموعه: 1400 متر مربع
تنوع گونه: 2200
تعداد گلدان: 20000

این مجموعه در سال 1356ه.ش در خیابان فارابی تاسیس یافته که شامل 2200 نوع کاکتوس از کشورهای برزیل، مکزیک، پرو،بولیوی، آرژانتین و آمریکای جنوبی می باشد. پیرترین کاکتوس خاورمیانه در این مجموعه نگهداری می شود.
آدرس نمایشگاه: آستارا – خیابان فارابی – کوی نهم – کدپستی84341-43919 – پلاک165

مدیریت مجموعه
نام: هوشنگ
نام خانوادگی : نوروزی
نام پدر : ادریس
متولد: 1319
مدرک تحصیلی : مهندس کشاورزی
شروع فعالیت : 1355
شماره تماس : 09119815080 – 5225080-0182

بهشت کاکتوسها

بهشت کاکتوسها

بهشت کاکتوسها

بهشت کاکتوسها

بهشت کاکتوسها